Till förstasidan
Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Giftinformation

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet. När du ringer till oss får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.


Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.
Sjukvården har tillgång till speciella nummer.

GIC är en självständig enhet inom Läkemedelsverket

Svampbroschyr / Mushroom brochure

 & strMotif &
Information om giftsvampar på 26 olika språk.

Information on poisonous mushrooms in 26 different languages.

Ladda ner broschyren här
Download the brochure hereKemikalielistan

KemikalielistanHär hittar du information om kemiska produkter i hemmet.

Växtlistan

VäxtlistanHär hittar du information om växter.

 
Giftinformationscentralen - Swedish Poisons Information Centre

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt

Ring 08 - 33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid